Mercats i Fires/Mercados y Ferias

Les mostres d'oficis que es fan arreu del territori, suposen per l'artesà la possibilitat de donar a coneixer a la gent que encara hi han personas que continuen lluitant per fer unes feines tradicionals, i que estan en greu perill (és  impossible competir amb les grans produccions de tota mena que ens arriben de l'estranger, entre d'altres coses...).

El fet d'estar al carrer fent una mostra d'ofici ajuda a l'artesà a defensar el producte que s'esta exivint i/o venent, i també a mostrar als més petits que encara hi ha gent que treballa com es feia antigament, donar explicacions dels processos de fabricació i oferir uns productes que no trobaran comercialitzats en grans quantitats.

 

Per aquest motiu agrair a Ajuntaments, Organitzadors, Associacions.... i a tots aquells que ens tenen en compte, per amenitzar les seves fires amb unes mostres d'ofici que no s'han de deixar perdre.

 

Las muestras de oficios que se hacen en todo el territorio, suponen para el artesano la posibilidad de dar a conocer a la gente, que todavía hay personas que siguen luchando por hacer unos trabajos tradicionales, y que están en grave peligro (es imposible competir con las grandes producciones de todo tipo que nos llegan del extranjero, entre otras cosas ...).

El hecho de estar en la calle haciendo una muestra de oficio ayuda al artesano a defender el producto que se está exponiendo y/o vendiendo, y también a mostrar a los más pequeños que todavía hay gente que trabaja como se hacía antiguamente , dar explicaciones de los procesos de fabricación y ofrecer unos productos que no encontrarán comercializados en grandes cantidades.


Por este motivo agradecer a Ayuntamientos, Organizadores, Asociaciones .... y a todos aquellos que nos tienen en cuenta, para participar en sus ferias con unas muestras de oficio que no se deben dejar perder.

           Xavier Roura  

 

E-mail: info@llauneriaroura.com

FacebooK:  Llauneria Roura

Telefono: 600.20.49.47

 

         - Canet de Mar -

             Barcelona